Business Development/Sales

Requirements:

  • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thị trường Game, có khả năng tìm kiếm và kết nối các khách hàng nước ngoài
  • Tiếng Anh giao tiếp thành thạo, Target khách hàng của công ty là các công ty game nước ngoài 
  • Khả năng làm việc nhóm,  làm việc độc lập tốt, chủ động trong công việc
  • Tự tin giao tiếp với khách hàng, có khả năng thuyết trình, thuyết phục khách hàng

Responsibilities:

  • Xây dựng các kế hoạch và chiến lược phát triển kinh doanh cho công ty, mang lại doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cũng như sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của công ty; 
  • Triển khai kế hoạch kinh doanh theo chiến lược đã đề ra, đảm bảo đúng định hướng và mục đích để mang lại hiệu quả kinh doanh tốt cho công ty; 
  • Tìm kiếm thị trường mới và nguồn khách hàng tiềm năng; 
  • Phối hợp với các bộ phận như team Production, bộ phận Technical Lead, Project Manager,…để chốt hợp đồng, đồng thời lập hồ sơ liên quan: Proposal, Estimation, Contract,… và thực hiện một số nhiệm vụ khác do CEO phân công; 
  • Đề xuất kế hoạch đào tạo và kế hoạch tuyển dụng khi cần thiết đảm bảo chiến lược kinh doanh diễn ra thuận lợi; 
  • Tổng hợp hiệu suất kinh doanh theo tuần, tháng, quý và báo cáo với cấp quản lý cao hơn, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp để đảm bảo quá trình kinh doanh của công ty.